Analiza goriva in kurilnega olja

Analiza goriva glede na različne specifikacije kakovosti je pomembna za uporabnika, saj tako lahko izboljša delovanje stroja. Sestava in vsebnost goriva, ki ga uporabljate, vpliva na poslovanje vašega podjetja. Sestava vpliva tudi na dolgo življenjsko dobo komponent in funkcionalnost. Kurilo olje in gorivo vam z zanesljivim testiranjem omogoča, da ste prepričani v kakovost porabljenega goriva, tako tudi bolje razumete njegov vpliv na vašo dejavnost ter okolje v katerem jo izvajate. Analize si pomembne za odpravo težav, ki lahko nastanejo ob uporabi goriv.

Obstaja več ugotovljenih težav z gorivom, s katerimi se je naša industrija že seznanila, prav tako so težave tudi kjer se za gorivo uporablja kurilno olje. Težave s težkimi in dizelskimi gorivi pa so zelo različne, poleg tega pa se tudi bistveno razlikujejo po ceni na liter saj je cena nafte manjša od cene dizelskega goriva. Pri težkih gorivih opažamo predvsem težave s stabilnostjo in z zloveščimi katalitskimi drobnimi deli, ki običajno obrabljajo naše motorje, čeprav so goriva izdelana po visokih standardih, ki jih narekuje svet. Pri ladijskem dizelskem gorivu vidimo več težav, ker lahko vodi do povečanega tveganja za mikrobiološko spajanje, tudi pri dolgotrajnem skladiščenju. Večini teh težav se je mogoče izogniti, jih je mogoče zaznati in jih odpraviti, preden škodujejo sistemu za gorivo ali motorju.

Da bi sledili hitro rastoči gorivni industriji, podjetja iščejo smernice po mednarodnih standardih, pri čemer se zanašajo na predpise, ki kažejo pot k varnejši in učinkovitejši porabi goriva. Da bi za svoje produkte uporabljala kar se da najbolje izkoriščena goriva in kurlilna olja, strokovnjaki izvajajo testiranje v skladu s priznanimi standardi, vključno z:

 • JE
 • ASTM
 • ISO
 • IP

Kvalitetni laboratoriji in podjetja, ki dnevnot testirajo vzorce goriv in olj, prav tkako pa tudi sledijo svetovnim standardom lahko za podjetja izvajajo tudi naslednje analize in preizkuse:

 • Preskusi žvepla
 • Analize sledov
 • Preskusi viskoznosti
 • Preskusi motornega olja
 • Analize kurilnega olja
 • Preskusi z razlivanjem
 • Preskusi plamenišča
 • Prvovrstno testiranje kakovosti goriva

Vrhunski strokovnjaki izvajajo analizo z najkvalitetnejšimi instrumenti za analizo goriv in kurilnega olja v skladu s kakovostnimi specifikacijami in upoštevanje industrijskih standardov, kot so protokoli IS, ASTM, ISO in IP.