Kurilno olje – gorivo

Kurilno olje je nepogrešljiv energent v današnjem svetu. Z njim lahko ogrevamo naše domove ter poslovne stavbe ali pa ga uporabljamo za gorivo ladij in tovornjakov. Kot gorivo je najcenejše vendar ob izgorevanju nastaja velika količina žveplovega dioksida in zato najbolj onesnažuje okolje.

kurilno-olje

Kurilno olje so za proizvajanje elektrike največ uporabljali v Združenih državah Amerike, vendar so zaradi ekološkega vidika tovrstno proizvodnjo zmanjšali. Goreče kurilno olje, proizvaja tudi veliko temnejši dim in enakomerno višje emisije ogljikovega dioksida, kot na primer zemeljski plin. Okoljevarstveniki se trudijo zmanjšati uporabo kurilnega olja in s tem izboljšati kvaliteto bivanja na našem planetu.

Kurilno olje so najbolj uporabljali v preteklosti za različne stroje kot so parne lokomotive in parnike, sedaj pa se vedno bolj posega po alternativnih virih energije. Uporaba obnovljivih virov energije je v zadnjih letih skokovito narasla saj so raziskave pokazale, da je kvaliteta zraka v mestih bistveno slabša. Industrija je začela uporabljati sončne celice, vetrnice in hidroelektrarne za zadovoljevanje svojih potreb po energiji. Namesto, da bi uporabljali neobnovljive vire energije za obratovalni proces, raje uporabljajo električno energijo, saj je cenejša in čistejša

Halo_olje

Kurilno olje ostaja energent zaradi svojega močnega lobija in potrebe celotnega sveta po njegovi uporabi. Združene države Amerike so največji potrošnik kurilnega olja saj ga uporabljajo kot gorivo za avtomobile. ASTM je objavilo specifikacijo za šest stopenj kurilnega olja, oštevilčena od ena do šest. Kurilno olje številka ena je destilat hlapnih olj, številka dve je destilat kurilnega olja, številka tri je destilat nafte za gorilnike, številka štiri je komercialno kurilo olje, številka pet so preostale vrste industrijskih kurilnih olj in številka šest z visoko viskoznostjo oljnega ostanka.

V pomorstvu imamo drugačno klasifikacijo , ki se uporablja za kurilno olje, saj so morski motorji zasnovani za uporabo različnih viskoznosti goriva. Goriva ločimo po viskoznosti in IFO 380 je najcenejši, sledijo mu IFO 180, LS 380, LS 180, MDO in MgO.

Svet se pomika k zmanjšanju uporabe fosilnih goriv vendar bo za to potreben čas in napredek v tehnologiji.