Pogosta vprašanja mladih samostojnih podjetnikov

računovodstvo

Ustanovitev podjetja je zahtevno opravilo za vse, še posebej za mlade podjetnike

Tako kot so težki otrokovi prvi koraki, prvi šolski dnevi in ostale prelomnice v življenju, je tudi ustanovitev podjetja zahtevno opravilo za vse, še posebej za mlade podjetnike, ki se prvič podajajo v neusmiljeni poslovni svet. Na njihovo srečo informacij o ustanovitvi in vodenju podjetja ne manjka, prav tako se najdejo informacije o organizaciji računovodstva in drugih obveznostih, ki jih mora novopečeni podjetnik opraviti.

Vseeno pa ima verjetno prav vsak mladi samostojni podjetnik pred ustanovitvijo podjetja nemalo vprašanj, med katerimi je nekaj takšnih, ki si jih postavljajo vsi mladi podjetniki. Pogosto se podjetniki sprašujejo, kakšne vrste s.p.-jev poznamo, in katero vrsto bi bilo najbolje izbrati. Pogosto namreč slišimo izraze, kot so »polni s.p.«, »popoldanski s.p.« in »študentski s.p.«, a pri tem ne gre za pravno delitev, ampak za izraze, ki so se pojavili zaradi različnih dajatev, ki jih morajo plačati podjetniki glede na njihov status. Študent, ki bi poleg študija opravljal še delo preko svojega s.p.-ja, bo na primer plačal le del prispevka za zdravstveno zavarovanje, ta prispevek pa se razlikuje glede na status podjetnika, iz česar izhajajo različna poimenovanja. Več bodo morali odšteti tisti samostojni podjetniki, ki svojo dejavnost opravljajo poleg redne službe, ali pa kot edino dejavnost. Omeniti pa velja, da so poleg prispevkov tudi druge obveznosti, ki jih mora samostojni podjetnik opraviti ali izpolniti, in se do neke mere tudi razlikujejo glede na »vrsto« podjetja.

Med stvarmi, ki pogosto mučijo mlade podjetnike, je tudi računovodstvo, saj brez njega podjetje ne more delovati. Možnosti je v tem primeru več – samostojni podjetnik se lahko z računovodstvom ukvarja sam, lahko pa pomoč poišče pri ponudnikih računovodskih storitev, ki jih dandanes ne manjka. Ob tem delo še dodatno olajšajo spletni računovodski servisi oziroma računovodstvo preko spleta, ki omogoča podjetnikom samostojno vodenje računov ali pa enostavno povezavo z računovodskim servisom.