OCR project

Ocr projekt je triletni projekt mednarodnega sodelovanja med Slovenijo in Madžarsko. Cilj projekta je izgradnja multifunkcijskega omrežja, ki med drugim omogoča tudi izobraževanje na daljavo. Tako so bile posamezne lokalne skupnosti spremenjene v raziskovalno okolje. Namen ocr projekta je s prekomejnim sodelovanjem sodelovanje doseči izboljšavo pogojev bivanja v regiji, ureditev izobraževanja na prostem ter spodbuditi sodelovanje strokovnjakov na obeh straneh meje, tako Madžarske kot Slovenije.

Več o tem: www.ocr-project.eu